Arkadiusz Ratajczak nowym prezesem KPOZPC!

We wtorek 18 października w Hotelu Zawisza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów. Niezwykle miło nam poinformować, że nowym prezesem na kadencję 2016-2020 został wybrany nasz przedstawiciel, Arkadiusz Ratajczak.

Podczas zebrania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi K-POZPC oraz dokonano wyboru nowych władz. Na funkcję prezesa wybrany został Arkadiusz Ratajczak. Był on jedynym kandydatem, bowiem drugi ze zgłoszonych na to stanowisko - Zenon Osuch - zrezygnował z kandydowania. Ponadto do nowego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów wybrano kolejnych kilku przedstawicieli Zawiszy: Jacka Zawadzkiego, Kazimierza Jarczyńskiego i Piotra Wysockiego. Skład Zarzadu uzupełnili: Zenon Osuch, Tomasz Wojtczak, Mariusz Sułecki i Michał Mrozik. Dwóch kandydatów naszego Klubu wybrano także do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczcym tego gremium został Waldemar Gospodarek, sekretarzem Michał Jarocha.

Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano również 11 delegatów na na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZPC 17 grudnia 2016 roku. W Warszawie nasz Klub reprezentować będa: Waldemar Gospodarek, Arkadiusz Ratajczak, Jacek Zawadzki,Kazimierz Jarczyński, Piotr Wysocki, Michał Jarocha, Marcin Dołęga i Damian Sikorski.Copyright © 2014 CWZS Podnoszenie Ciężarów Zawisza
Projekt i wykonanie: GREGSOFT